Foto: © Dick Klees / Studio Wolverine
Fakta om mår

Her kan du lese alt om måren. Du finner informasjon om hva en mår er, hvor og hvordan den lives og hva den spises og hvor og hvordan du kan observere måren. Teksten er skrevet av norske mårforsker Dr. Scott Brainerd.Artsfakta

Forskning

Publikasjoner

Lenker

Kontakt oss
 

 

utseende og størrelseutbredelse og antall reproduksjon og levealdernæringlevestedspor og sportegn

Måren har en lengde av 65 - 85 cm, medregnet de ca. 10 cm lange hårene på halespissen. Arten er en dyktig klatrer som lever av smågnagere, ekorn, småfugler og egg. Hannmårer kan veie inntil 1,8 kg, men oftest veier de ca. 1,5 kg, og voksne tisper ca. 1 kg i levende vekt.

Vår skogsmår er nærbeslektet med 7 andre Martes-arter på den nordlige halvkulen. På kontinental-Europe deler skogsmåren sitt utbredelsesområde i stor grad med steinmåren (M. foina), og i øst overlapper sobelen (M. zibellina) sitt utbredelsesområde med skogsmåren i Uralfjellene. Her kan det nevnes at hybrider mellom skogsmår og sobel forekommer, og er kjent som Kidus eller Kidas. Lengre øst, i Japan og Korea, finner man den japanske måren (M. melampus), mens i sørøst-Asia finner man den gulhalsede mår (M. flavigula) og i India den nærbeslektet Nilgiri mår (M. gwatkinsi). I Nord-Amerika, den amerikanske måren (M. americana) kan sammenlignes med vår skogsmår, og i tillegg finnes den store amerikanske fiskermår (M. pennanti).

I Fennoskandia har undersøkelser på mår hovedsakelig vært basert på snøsporing og –inventeringer vinterstid. Det var først i slutten av 1980-tallet at man tok i bruk moderne metoder basert på radio-telemetri for å kunne undersøke mårens økologi på den skandinaviske halvøya. Mye av det kunnskap vi har i dag om skandinavisk skogsmår kommer fra et større svensk-norsk mårprosjekt som ble gjennomført i perioden 1988-1998.

Oppdatert 30.01.2006 / NEE

Familie

Mårdyr
Mustelidae

Artsnavn

Latin:
Norsk:
Svensk:
Dansk:
Engelsk:

Martes martes
Mår, skogsmår
Mård
Skovmår
Pine marten